Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

Ο Συνηγόρος του Παιδιού για την αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying)

O Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, βασισμένος στην εμπειρία του από το σύνολο των υποθέσεων που έχει διερευνήσει, τη συνεργασία του με εκπαιδευτικούς, την ακρόαση των απόψεων των μαθητών και την επικοινωνία του με γονείς, κάνει μία σειρά προτάσεων με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού που έχουν αυξημένη βαρύτητα και αξίζουν να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με την Εκπαίδευση -γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές.
Related Posts Plugin for WordPress, ...