Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Project: "Το μεγαλείο της Δημιουργίας μέσα από τα ταξίδια πυραύλων και δορυφόρων στο διάστημα"

Το "Ερουρέμ..." προτείνει σήμερα κάτι διαφορετικό, αλλά ενδιαφέρον: ένα θέμα για το μάθημα του Project που μπορεί να "διδαχθεί" είτε στο Γυμνάσιο, στη βιωματική δράση της Β' Γυμνασίου για θέματα Πολιτισμού, είτε στην Α' και Β' Λυκείου στα πλαίσια Ερευνητικής Εργασίας. Το Project "Το μεγαλείο της Δημιουργίας μέσα από  τα ταξίδια  πυραύλων και δορυφόρων στο διάστημα" μπορούν να το αναλάβουν ιδανικά Θεολόγοι, ή Φυσικοί, και ακόμη καλύτερο είναι να υπάρξει συνεργασία των δύο αυτών κλάδων. Μπορεί επίσης να "διδαχθεί" και από άλλους κλάδους, αρκεί φυσικά να έχουν οι καθηγητές που θα ασχοληθούν το ανάλογο προσωπικό ενδιαφέρον. Το θέμα μπορεί να διευρυνθεί ή ακόμη και να αλλάξει λίγο, αναλόγως με τη διάθεση του κάθε καθηγητή. Για παράδειγμα οι Μαθηματικοί ή οι Τεχνολόγοι μπορούν να ασχοληθούν και με ζητήματα που άπτονται του κλάδου τους, όπως "Τα μαθηματικά μιας εκτόξευσης" ή "Η τεχνολογία των δορυφόρων" κτλ.
Στο διαδίκτυο υπάρχει πολύ και αξιόλογο υλικό και οι μαθητές δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα να βρουν πληροφορίες, αλλά και βίντεο που θα τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον και που θα τους κάνουν να θαυμάσουν το μεγαλείο της Δημιουργίας και κατ' επέκταση το μεγαλείο του Θεού. Ένα τέτοιο βίντεο είναι κι αυτό που ακολουθεί.
Καλή επιτυχία!


Related Posts Plugin for WordPress, ...