Κυριακή 25 Μαρτίου 2018

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και το Σχέδιο της Θείας Οικονομίας

«Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απ’ αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις» βροντοφωνάζει σήμερα η Εκκλησία μας, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σήμερα γιορτάζουμε το σωτηριώδες κεφάλαιο της φανέρωσης του Μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Λόγου του Θεού, το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο του Σχεδίου της Θείας Οικονομίας που θα κορυφωθεί με τη θυσία του Θεανθρώπου και την Ανάστασή του. Σχέδιο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της Θεϊκής φροντίδας, ονομάζουμε το σχέδιο που κάνει ο Θεός από την πρώτη στιγμή της Πτώσης των Πρωτοπλάστων για να δώσει στον άνθρωπο και πάλι το δώρο της Αθανασίας και της Αιώνιας Ζωής κοντά σ' Αυτόν. 

Με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αρχίζει καινούργια εποχή για την ανθρώπινη ιστορία, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι οι παλιές επαγγελίες του Θεού αρχίζουν να εκπληρώνονται: η Παναγία την ημέρα αυτή συλλαμβάνει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να κυοφορεί στα σπλάχνα της τον Υιό του Θεού, που έρχεται ανάμεσα στους ανθρώπους ως ελευθερωτής και σωτήρας.
Related Posts Plugin for WordPress, ...