Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Μεγάλη Εβδομάδα και Άγιον Πάσχα - και τα κείμενα των ακολουθιών τους (επικαιροποιημένα - 2024)

Τα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και του Αγίου Πάσχα είναι πολύ μεγάλα και πολύ σπουδαία για όλη την ανθρωπότητα. Αποτελούν την κορύφωση της εν Χριστώ Αποκάλυψης του αληθινού Θεού στον κόσμο και του Σχεδίου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων από τη φθορά και τον θάνατο. Είναι, λοιπόν, χρήσιμο και ωφέλιμο να γνωρίζουμε κάποια βασικά στοιχεία για τη Μεγάλη Εβδομάδα ώστε να βιώσουμε ως "λογικά πρόβατα της ποίμνης Χριστού" τα όσα σημαντικά συμβαίνουν μπροστά μας κατά την περίοδο αυτή, στο διαχρονικό παρόν του Λειτουργικού χρόνου, σ' αυτό το διαρκές "Σήμερον"...
Related Posts Plugin for WordPress, ...