Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Ο Ακάθιστος Ύμνος - Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Ψάλλεται σήμερα το απόγευμα σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας η Α' Στάση του Ακάθιστου Ύμνου,  το περιεχόμενο του οποίου συνδέεται με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Αξίζει, λοιπόν, να γνωρίσουμε περισσότερα στοιχεία για το υπέροχο αυτό ποιητικό κείμενο. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να δοθούν αρκετές πληροφορίες και χρήσιμο υλικό για εκπαιδευτική χρήση.
Related Posts Plugin for WordPress, ...