Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

Καλή εκκλησιαστική και σχολική χρονιά!

Νέος μήνας, καινούργια εποχή, νέα σχολική και εκκλησιαστική χρονιά. Η 1η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί μια νέα αρχή για όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς. Και είναι όμορφο που  η αρχή του σχολικού έτους συμπίπτει με την αρχή του εκκλησιαστικού έτους.


Ας δούμε τώρα, γιατί γιορτάζουμε την 1η Σεπτεμβρίου την "Αρχή της Ινδίκτου", δηλαδή την αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους.
Related Posts Plugin for WordPress, ...