Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Μάθε το επίπεδο ενσυναίσθησης, ενεργητικής ακρόασης και αποτελεσματικότητας στο διδακτικό σου έργο

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διενεργεί έρευνα για τη μελέτη του επιπέδου της ενσυναίσθησης, της ενεργητικής ακρόασης και της αποτελεσματικότητας στο διδακτικό έργο των εν ενεργεία Ελλήνων εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και ανώνυμη. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του σύντομου ερωτηματολογίου από το συμμετέχοντα, εμφανίζεται στην οθόνη η βαθμολογία με διευκρινιστικά στοιχεία για τη βαθμολογική του κατάταξη και του δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσει σε μορφή PDF κάποιες γενικές πληροφορίες για την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση, καθώς και παραδείγματα χρήσης τεχνικών ενεργητικής ακρόασης και επικοινωνίας.
Related Posts Plugin for WordPress, ...