Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

Αναλυτική ανασκόπηση των καλοκαιρινών υπουργικών αποφάσεων που έπληξαν τους Θεολόγους. Το "μαστίγιο" και τα "καρότα" του Υπουργού Παιδείας

Το καλοκαίρι του 2016 θα μείνει σίγουρα στη μνήμη των θεολόγων ως ένα από τα αλγεινότερα καλοκαίρια των τελευταίων δεκαετιών, αφού εν μέσω θέρους ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης οδήγησε τον κλάδο μας, με τρεις υπουργικές του αποφάσεις, σε σημαντική συρρίκνωση ωρών διδασκαλίας. Κοινώς, έπεσε πολύ «μαστίγιο»! Αρχικά, με δύο αποφάσεις του για τα Ημερήσια Γυμνάσιααφαίρεσε από τους θεολόγους  (τελείως αναίτια και άδικα) το δικαίωμα της διδασκαλίας με Β' ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας, ενώ παράλληλα κατάργησε το μάθημα Project (Βιωματικές Δράσεις), με το οποίο συμπλήρωναν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο πολλοί θεολόγοι, από το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στη συνέχεια αφαίρεσε με την υπουργική του απόφαση για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των Εσπερινών Γυμνασίων, δύο ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών: 1 ώρα από την Α' και μία ώρα από τη Β' τάξη, με αποτέλεσμα τα θρησκευτικά να είναι από φέτος μονόωρο μάθημα σε όλες τις τάξεις του Εσπερινού Γυμνασίου.

Για να απαντήσει στις πολλές και έντονες αντιδράσεις των θεολογικών Συνδέσμων της χώρας για τις καταφανέστατες αδικίες σε βάρος των θεολόγων, ο Υπουργός βρήκε μία εξαιρετικά διπλωματική "λύση" - "καρότο": τη Γ' ανάθεση! Με την τροποποιητική-συμπληρωματική του απόφαση 136680/Δ2/25-8-2016 (ΦΕΚ 2758, τ. Β'/1-9-2016), που συμπληρώνει και τροποποιεί την 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργική απόφαση με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 1670, τ. Β'/10-6-2016), δίνει και πάλι στους θεολόγους  το δικαίωμα της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο Ημερήσιο Γυμνάσιο, αλλά με Γ' ανάθεση. Το τι ακριβώς σημαίνει η Γ' ανάθεση, εξηγείται στο τέλος της τροποποιητικής απόφασης (περίπτωση Δ.): «Η Τρίτη (Γ') Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης».

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για να φτάσει κάποιος θεολόγος να διδάξει το μάθημα της Ιστορίας με Γ' ανάθεση θα πρέπει να συντρέξουν οι εξής τρεις παράγοντες: 1. Οι φιλόλογοι (ΠΕ02 και ΠΕ33) της σχολικής μονάδας να μην επιθυμούν ή να μην χρειάζεται να διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας που έχουν ως Α' ανάθεση, 2. Να μην υπάρχουν συνάδελφοι των ξένων γλωσσών (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34), της Κοινωνιολογίας (ΠΕ10) ή των Νομικών Επιστημών (ΠΕ13) που χρειάζεται να συμπληρώσουν ωράριο με την Ιστορία που έχουν ως Β' ανάθεση. 3. Να έχει παρέλθει η 30η Σεπτεμβρίου και να μην έχουν καλυφθεί οι ώρες της Ιστορίας από κάποιον αναπληρωτή των κλάδων που μπορούν να διδάξουν την Ιστορία με Α' ή Β' ανάθεση. Τότε και μόνο τότε μπορεί το ΠΥΣΔΕ να αναθέσει σε κάποιον θεολόγο καθηγητή να διδάξει Ιστορία στο Γυμνάσιο. Πόσο πιθανό είναι αυτό να συμβεί και σε ποιες σχολικές μονάδες, βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα...


Η Γ' ανάθεση της Ιστορίας, λοιπόν, καταδεικνύει με ακόμη πιο έντονο τρόπο το μέγεθος της αδικίας για τον κλάδο μας! Χωρίς καμία δικαιολογία, ο Υπουργός Παιδείας υποβαθμίζει τα διδακτικά μας δικαιώματα στο μάθημα της Ιστορίας, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει να διδάσκουν με Β΄ ανάθεση την Ιστορία στο Γυμνάσιο κλάδοι που δεν έχουν διδαχτεί Ιστορία στο Πανεπιστήμιο ή που οι σχολές τους δεν τους κατοχυρώνουν την παιδαγωγική επάρκεια (ΠΕ10, ΠΕ13)! Είναι ξεκάθαρο πια ότι όλο αυτό έγινε για λόγους «λογιστικούς» και μόνο. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ας πούμε ότι η απώλεια της Β' ανάθεσης της Ιστορίας στους θεολόγους ευνοεί πολύ συγκεκριμένους  κλάδους που διατηρούν τη Β΄ ανάθεσης της Ιστορίας και που αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρό πρόβλημα συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου τα τελευταία χρόνια. Άρα, με απλά «λογιστικά μαγειρέματα» το πρόβλημα συμπλήρωσης ωραρίου των άλλων κλάδων μεταφέρθηκε πια στον κλάδο των θεολόγων! Τι ωραία… 

Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν ρίχνω ευθύνες στους συναδέλφους των άλλων κλάδων. Η ευθύνη προφανώς βαρύνει ακέραια τον Υπουργό Παιδείας για τα τεκταινόμενα στον κλάδο των θεολόγων, αφού αυτός είναι που υπέγραψε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Ο κάθε κλάδος είναι φυσικό να κοιτάζει πρώτα τα δικά του συμφέροντα. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι όλοι οι κλάδοι, να σκεφτόμαστε λίγο πιο έξυπνα και πιο μακροπρόθεσμα. Όπως αδικείται σήμερα ο κλάδος των θεολόγων, αύριο μπορεί για παράδειγμα να αδικηθεί και κάποιος από τους κλάδους που σήμερα ωφελείται από την αδικία αυτή. Ευτυχώς, βέβαια, την συγκεκριμένη αδικία προς τους θεολόγους την αναγνωρίζουν συνάδελφοι όλων των κλάδων, ακόμη και αυτών που ευνοούνται. Κι αυτό τα λέει όλα στον Υπουργό για το πόσο άδικη είναι η καλοκαιρινή του απόφαση που μας στέρησε τη Β' ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας.

Η κατάφωρη αυτή αδικία δεν θεραπεύεται, ούτε γίνεται λιγότερο αλγεινή,  με το δεύτερο «καρότο» που δόθηκε στους θεολόγους να διδάξουμε για πρώτη φορά στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με Β΄ ανάθεση, την «Κοινωνική εκπαίδευση». Όπως η Γ' ανάθεση της Ιστορίας, έτσι και αυτή η «παροχή» στον κλάδο μας δεν αναμένεται να έχει κανένα σοβαρό πρακτικό αντίκρισμα. Η μόνη ίσως περίπτωση να προκύψει κάτι καλό από αυτήν είναι αν διεκδικήσουν οι θεολόγοι καθηγητές τις θέσεις των υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ώστε να λάβουν την προβλεπόμενη μείωση ωραρίου και να μπορέσουν να συμπληρώσουν το διδακτικό τους ωράριο με την «Κοινωνική Εκπαίδευση». Αλλά ακόμη κι αυτό μοιάζει πιο πολύ με όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, παρά με κάτι που είναι πιθανό να συμβεί. 

Όπως και να 'χει, σε καμία περίπτωση τα δύο αυτά "καροτάκια" του τέλους του καλοκαιριού (Β' ανάθεση "Κοινωνικής Εκπαίδευσης στα ΣΔΕ και Γ' ανάθεση Ιστορίας στα Ημερήσια Γυμνάσια) που πρόσφερε το Υπουργείο στον κλάδο των Θεολόγων δεν αποτελούν «ισοδύναμα μέτρα» ανάκτησης των ωρών διδασκαλίας που απώλεσε ο κλάδος μας στα Εσπερινά ή Ημερήσια Γυμνάσια με τις προγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις του καλοκαιριού. Η ρεαλιστική πιθανότητα να βοηθήσουν τους θεολόγους να συμπληρώσουν το ωράριό τους αγγίζει πρακτικά το 0%. Μακάρι να διαψευσθώ, αλλά η λογική αυτό υποδεικνύει. Άλλωστε, η Γ΄ ανάθεση της ιστορίας ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, δηλαδή με χρονοκαθυστέρηση. Αντίθετα, οι προγενέστερες άδικες αποφάσεις του καλοκαιριού ήδη πλήττουν σοβαρά πολλούς συναδέλφους που αδυνατούν να συμπληρώσουν πια το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης και αναγκάζονται να μετακινηθούν σε δεύτερη και τρίτη σχολική μονάδα για να το καταφέρουν.

Εξάλλου, με την τροποποιητική-συμπληρωματική υπουργική απόφαση της 25ης Αυγούστου, ο κλάδος μας δέχτηκε ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα που ίσως περάσει απαρατήρητο σε πολλούς, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό: θεσπίζεται πλέον η Γ' ανάθεση του μαθήματος των θρησκευτικών στον κλάδο των φιλολόγων! Και μην βιαστείτε να εξισώσετε τις δύο περιπτώσεις, της Γ΄ανάθεσης της ιστορίας στους θεολόγους με την Γ΄ ανάθεση των θρησκευτικών στους φιλολόγους. Να σημειώσουμε εδώ ότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν ανατίθεται με Β' ανάθεση σε κανέναν κλάδο. Άρα, ουσιαστικά αν δεν καλυφθούν οι ώρες των θρησκευτικών σε κάποιο σχολείο από συνάδελφο θεολόγο, το Υπουργείο μπορεί πια να μην διορίσει ως αναπληρωτή ή ως ωρομίσθιο καθηγητή έναν θεολόγο, αλλά έναν φιλόλογο - με τη λογική ότι ένας φιλόλογος είναι προτιμότερος «για τις ανάγκες της υπηρεσίας» καθώς μπορεί να "κλείσει" τα κενά των ωρών πιο πολλών διδακτικών αντικειμένων από έναν θεολόγο. Οι πιθανότητες να αρχίσουν να διδάσκουν το μάθημα των θρησκευτικών οι φιλόλογοι με Γ΄ ανάθεση είναι στην πράξη πολύ μεγαλύτερες από το να διδάξουν οι θεολόγοι την Ιστορία με Γ΄ ανάθεση.
Μάλιστα είναι αναμενόμενο, δυστυχώς, εξαιτίας της Γ' ανάθεσης του μαθήματος των θρησκευτικών στους φιλολόγους οι ελάχιστοι διορισμοί αναπληρωτών και ωρομισθίων θεολόγων των τελευταίων ετών να συρρικνωθούν από φέτος ακόμη περισσότερο! Επιπρόσθετα, στο βάθος φαντάζει πολύ πιθανό -ειδικά μετά όλες αυτές τις αδικίες εναντίον του κλάδου μας που συνέβησαν μέσα σε ένα καλοκαίρι- ένα εφιαλτικό σενάριο που θα επηρεάσει άμεσα και τους μόνιμους θεολόγους καθηγητές: το ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο προσεχές μέλλον να θεσμοθετηθεί η Β' ανάθεση του μαθήματος των θρησκευτικών στους φιλολόγους, ή και σε άλλους κλάδους

Ως θεολόγοι καθηγητές, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε τα κλαδικά μας δικαιώματα με δυναμισμό και αποφασιστικότητα. Τουλάχιστον να μην αφήσουμε να μας στερήσουν άλλες ώρες διδασκαλίας. Οφείλουμε να διεκδικούμε τις Β' αναθέσεις που δικαιούμαστε ως κλάδος (στο Ημερήσιο Γυμνάσιο τη Β' ανάθεση της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και στο Γενικό Λύκειο τη Β' ανάθεση της Φιλοσοφίας) και να μην παραχωρούμε το δικαίωμά μας αυτό στους συναδέλφους άλλων κλάδων, εφόσον η οργανική μας θέση είναι παλαιότερη από τη δική τους. Οι προκλήσεις για τον κλάδο μας είναι πολλές, αναμφισβήτητα. Οφείλουμε να σταθούμε, όμως, στο ύψος των περιστάσεων και να μη σκεφτόμαστε μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και τους αδιόριστους θεολόγους που ελπίζουν κάποια στιγμή να διοριστούν όπως εμείς κάποτε. Η προάσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου μας πρέπει να αποτελεί μόνιμη μέριμνά μας.

Οφείλω τέλος να τονίσω ότι παρ' όλο που φαίνεται να έχει κλείσει το θέμα των νέων αναθέσεων για το Υπουργείο, δεν πρέπει ούτε για μία στιγμή να κλείσει στη συνείδησή μας. Οι διεκδικήσεις μας για την επανόρθωση των αδικιών που έγιναν το καλοκαίρι, αλλά και στο παρελθόν γενικότερα, σε βάρος του κλάδου των θεολόγων πρέπει να είναι συνεχείς και άοκνες. Και ίσως κάποια στιγμή δημιουργηθούν με τον τρόπο αυτό οι συνθήκες για να διορθωθούν όλα. Ας το ελπίσουμε. 

Μέχρι τότε... εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους καλή χρονιά και καλή δύναμη. Οι αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε στην Εκπαίδευση δεν πρέπει να μας πτοούν, αλλά να μας κάνουν ακόμη πιο μαχητικούς και δημιουργικούς στο λειτούργημά μας. Η δημιουργικότητα είναι ένα όπλο που δυναμώνει την ψυχή και βοηθάει τον εκπαιδευτικό να ξεπερνάει τις αγχώδεις καταστάσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά στην Εκπαίδευση. Ας κάνουμε, λοιπόν, και φέτος το καλύτερο για τους μαθητές μας, ξεπερνώντας τις υπουργικές αδικίες, αλλά και τους εαυτούς μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάθε καλοπροαίρετο σχόλιο είναι καλοδεχούμενο και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το διαχειριστή του ιστολογίου.

Related Posts Plugin for WordPress, ...