Τρίτη 28 Απριλίου 2020

H περίοδος του Πεντηκοσταρίου και η Αναστάσιμη προσευχή

Η περίοδος που ξεκινάει από την ημέρα του Πάσχα και έχει έκταση μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων, δηλαδή συνολικά 57 ημέρες, ονομάζεται περίοδος του Πεντηκοσταρίου. Όπως η εκτενής περίοδος των 70 ημερών του Τριωδίου, που προηγείται του Πάσχα και λαμβάνει το όνομα της από το ομώνυμο λειτουργικό βιβλίο, έτσι και η μακρά περίοδος του Πεντηκοσταρίου λαμβάνει το όνομά της από το λειτουργικό βιβλίο "Πεντηκοστάριον" το οποίο περιέχει τις Ακολουθίες των συγκεκριμένων πενηνταεπτά ημερών, δηλαδή από το πρωί της Κυριακής του Πάσχα μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. 
Στην περίοδο αυτή, εκτός από την Κυριακή του Πάσχα, σημαντική θέση κατέχει η Κυριακή της Πεντηκοστής λόγω του συγκλονιστικού γεγονότος της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, της έλευσης του Παρακλήτου στην ανθρωπότητα, και της επακόλουθης γέννησης της πρώτης Εκκλησίας (της μεγάλης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων) μετά την βάπτιση 3.000 πιστών την ημέρα εκείνη από τους μαθητές.


Οι 9 Κυριακές του Πεντηκοσταρίου
1. Κυριακή του Πάσχα
2. Κυριακή του Θωμά
3. Κυριακή των Μυροφόρων
4. Κυριακή του Παραλύτου
5. Κυριακή της Σαμαρείτιδος
6. Κυριακή του Τυφλού
7. Κυριακή των Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου
8. Κυριακή της Πεντηκοστής
9. Κυριακή των Αγίων Πάντων

Γιατί όμως ονομάζουμε την περίοδο αυτή των 8 εβδομάδων που περικλείονται ανάμεσα στις εννέα παραπάνω Κυριακές ως "Πεντηκοστάριο" αν και διαρκεί περισσότερο από 50 ημέρες; Διότι για την Εκκλησία η πρώτη εβδομάδα που ξεκινάει την Κυριακή του Πάσχα και καταλήγει στην Κυριακή του Θωμά, η επονομαζόμενη και Διακαινήσιμος εβδομάδα, θεωρείται ως μία μόνο ημέρα: η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Επομένως η όλη περίοδος εκτείνεται ουσιαστικά ακριβώς πενήντα ημέρες μετά την μία ημέρα της Διακαινησίμου εβδομάδας.

Όσον αφορά στη σχολική πραγματικότητα, η οποία βέβαια παραδειγματίζεται από τη Λειτουργική, ισχύει το εξής: μέχρι και την παραμονή της Αναλήψεως του Κυρίου, η οποία γιορτάζετε την τεσσαρακοστή ημέρα από το Πάσχα, κατά την πρωινή συγκέντρωση των μαθητών αντί της Κυριακής προσευχής ("Πάτερ ἡμῶν") λέγεται η Αναστάσιμη προσευχή.


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας 
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 
ζωὴν χαρισάμενος. 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, 
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν 
τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν·
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου 
καθὼς προεῖπεν, 
ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν 
καὶ μέγα ἔλεος.


Μετάφραση
Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς
καταπατώντας τον θάνατο με τον θάνατό Του
και χαρίζοντας τη ζωή
σε όσους βρίσκονταν στους τάφους.

Αφού υπήρξαμε θεατές της Ανάστασης του Χριστού
ας προσκυνήσουμε τον άγιο Κύριο Ιησού
που είναι ο μόνος χωρίς αμαρτίες.
Προσκυνούμε Χριστέ τον Σταυρό σου
και υμνούμε και δοξάζουμε
την αγία σου Ανάσταση.
Διότι Εσύ είσαι Θεός μας, 
εκτός από Εσένα  δεν γνωρίζουμε άλλο Θεό,
ομολογούμε το όνομά Σου.
Ελάτε όλοι οι πιστοί, ας προσκυνήσουμε
την αγία Ανάσταση του Χριστού.
Διότι, να, ήρθε χάρη στον Σταυρό
χαρά σε όλο τον κόσμο!
Ευλογώντας παντοτινά τον Κύριο
υμνούμε την Ανάστασή Του.
Διότι υπομένοντας για χάρη μας το Σταυρό
κατανίκησε τον θάνατο με τον θάνατό Του!

Αφού αναστήθηκε ο Ιησούς από τον τάφο
όπως είχε πει από πριν,
μας χάρισε την αιώνια ζωή
και τη μεγάλη (Του) αγάπη.


Είναι καλό όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να γνωρίζουν την όμορφη αυτή προσευχή, καθώς είναι από τις λίγες που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Ίσως σε κάποιους να φαντάζει δύσκολη η εκμάθησή της αλλά αν προσπαθήσουν πρώτα να την κατανοήσουν με τη βοήθεια της μετάφρασής της και αν μετά αφιερώσουν λίγο ποιοτικό χρόνο στο αρχαίο της κείμενο, θα διαπιστώσουν ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να μάθουν αυτήν την όμορφη προσευχή που αναφέρεται στην Ανάσταση του Χριστού. Αν όμως ορισμένοι μαθητές αντιμετωπίζουν ακόμη και έτσι δυσκολία στην εκμάθησή της, μπορούν απλώς να προσπαθήσουν να μάθουν να διαβάζουν σωστά από μέσα το αρχαίο της (πρωτότυπο) κείμενο. Σε κάθε περίπτωση θα βγουν ωφελημένοι.

Χριστός Ανέστη! 

Χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη και πλούσια τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος στις ζωές όλων!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάθε καλοπροαίρετο σχόλιο είναι καλοδεχούμενο και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το διαχειριστή του ιστολογίου.

Related Posts Plugin for WordPress, ...